Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

De Vegaplan certificatie : een onmisbare troef voor de plantaardige sector

23.06.2022

 

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van Vegaplan die op 14 juni plaatsvond, zijn wij verheugd u ons jaarverslag voor het jaar 2021 te kunnen voorstellen. 

 

Met 73% van het Belgisch landbouwareaal dat in 2021 werd gebruikt voor plantaardige productie en met meer dan 17.000 gecertificeerde landbouwers, is de Vegaplan-certificering een onmisbaar instrument voor de veilige en duurzame productie van primaire plantaardige producten. Ondanks de invloed van Covid werden in 2021 meer dan 6 000 audits uitgevoerd voor de Vegaplan Standaard voor de primaire plantaardige productie, 562 voor loonbedrijven en 188 voor siergewassen. 

 

« Vanuit het oogpunt van de industrie en meer bepaald de aardappelsector, zien we de ontwikkelingen binnen Vegaplan zeer positief tegemoet. Naast borging van de kwaliteit van onze grondstoffen, is een productieproces van teelt tot consument met een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen voor de volledige keten ontzettend belangrijk».

 

Steven De Cuyper, Voorzitter Vegaplan

 

 

 

Om beter aan de verwachtingen van de markt te voldoen, werden in de loop van 2021 een twaalftal technische werkgroepen georganiseerd om de aanzet te geven voor een grondige herziening van de Vegaplan Standaard wat de intense en constructieve interprofessionele samenwerking illustreert.. Deze oefening, waarbij eis per eis wordt bekeken, zal in 2022 worden voltooid, zodat in 2023 een vernieuwde en geactualiseerde Vegaplan Standaard in voege kan treden.

 

 

Getuigenis van Leander Hex, Consulent Boerenbond, lid technische werkgroep Vegaplan: “De Vegaplan Standaard is het resultaat van doorgedreven overleg tussen de landbouworganisaties , de afnemers en de overheid. Hierdoor heeft het een belangrijke waarde als markttoegang en toont de landbouwer aan dat hij conform de regels produceert.”

 

 

 

Naast onze landbouwers zijn in 2021 ook meer dan 1.200 loonwerkers Vegaplan gecertificeerd, een stijging met 2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Onze gecertificeerde loonwerkers kunnen alle land- en tuinbouwactiviteiten uitvoeren en zijn in heel België gevestigd.

 

Johan Van Bosch, Secretaris-generaal van Landbouw-service, lid van de raad van bestuur van Vegaplan : « Met de ondertekening van de uitwisselbaarheid tussen de Vegaplan Standaard loonwerk en de VKL-norm, bieden we administratieve verlichting en rechtszekerheid aan de Belgische en Nederlandse bedrijven die grensoverschrijdend werken. »

 

 

 

 

 

Meer dan 250 siertelers zijn gecertificeerd voor de Vegaplan Standaard NET in 2021, waarvan 24 ook handelaars zijn.

 

Getuigenis van Miet Poppe, secretaris van AVBS, lid van de Technische Werkgroep Vegaplan: « Meer en meer siertelers engageren zich om zich te laten certificeren en zo op een vlotte manier te voldoen aan de verwachtingen van de overheid. Tegelijk is het een hefboom om te laten zien dat ze verantwoord bezig zijn. Het Vegaplan Standaard NET certificaat is bovendien de ideale opstap voor duurzaamheidscertificaten zoals MPS en GLOBBALG.A.P»

 

 

 

 

 

 

Wij nodigen u uit om ons jaarverslag te lezen om meer te weten te komen over het belang van Vegaplan-certificering voor de landbouwsector en om een overzicht te krijgen van onze belangrijkste verwezenlijkingen en successen in 2021 en onze vooruitzichten voor 2022.


 

Wij wensen u veel leesplezier ! 

Nieuws archief