Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Vegaplan Standaard gebenchmarkt ‘resembling’ met de GLOBALG.A.P. Standaard Crops for Processing

26.03.2021

26 maart 2021

Vegaplan en GLOBALG.A.P. zijn verheugd om de benchmark als “resembling scheme” van de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie met de GLOBALG.A.P Standaard Crops for Processing (CfP) aan te kondigen.

De besprekingen over een mogelijke samenwerking startten reeds enkele jaren geleden, toen GLOBALG.A.P. de Standaard CfP lanceerde. België is de grootste exporteur van diepvriesgroenten en aardappelen in Europa en het merendeel van de gewassen bestemd voor verwerking worden reeds afgedekt door de Belgische kwaliteitsstandaard Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie. Zo is momenteel meer dan 80% van de productieoppervlaktes in België voor aardappelen en suikerbieten Vegaplan gecertificeerd. Voor industriegroenten loopt dit zelfs op tot 96%. Het spreekt dan ook voor zich dat mogelijke synergiën tussen beide standaarden en efficiëntie op vlak van certificering werden onderzocht.

Mathieu Vrancken, voorzitter Vegaplan: “Dankzij deze benchmark kunnen wij aan internationale stakeholders – die de Vegaplan Standaard misschien minder goed kennen – de kwaliteit van ons Belgisch systeem nog beter aantonen.”

Guy Callebaut, voorzitter GLOBALG.A.P.: “Waar mogelijk, moeten synergiën tussen kwaliteitsstandaarden gevonden worden. De samenwerking met het Belgische kwaliteitssysteem Vegaplan is essentieel, om controle en certificatie efficiënt te organiseren en geen overbodige kosten voor kwaliteitsborging te scheppen. Daarom heb ik dit project van begin af aan ondersteund.”

Een grondige vergelijking van de twee standaarden bevestigt dat ze in belangrijke mate op elkaar aansluiten en grotendeels overeenkomen. Gezien de structurele verschillen in aanpak koos Vegaplan bewust voor een benchmark van het type "resembling", om zo de flexibiliteit en de regionale specificiteit van de Vegaplan Standaard te bewaren. De structuur en inhoud van de Vegaplan Standaard worden namelijk grotendeels bepaald door de integratie van het Belgisch autocontrolesysteem op federaal niveau en de IPM-eisen op regionaal niveau. De aspecten die tijdens de benchmark als niet volledig equivalent werden beoordeeld, zijn gepubliceerd op de websites van GLOBALG.A.P. en Vegaplan.

Wat betekent dit in de praktijk?

De benchmark heeft geen directe impact op de landbouwers die Vegaplan gecertificeerd zijn. Het Vegaplan certificaat blijft de referentie in België op gebied van kwaliteitsborging en markttoegang van plantaardige producten bestemd voor verwerking.

Voor handel, industrie en distributie die op zoek zijn naar uniforme standaarden in hun aankoopstrategieën, bevestigt de benchmark de gelijkenis tussen beide standaarden.

Meer informatie is te vinden op de websites van Vegaplan en GLOBALG.A.P.

 

https://www.GLOBALgap.org/uk_en/what-we-do/the-gg-system/benchmarking/scheme-profile/Vegaplan/

 

https://www.vegaplan.be/nl/benchmark/GLOBALGAP


Over GLOBALG.A.P.


GLOBALG.A.P. is een toonaangevend wereldwijd certificeringsprogramma dat landbouwers en detailhandelaars samenbrengt om veilig voedsel te produceren en op de markt te brengen, schaarse hulpbronnen te beschermen en te bouwen aan een duurzame toekomst. GLOBALG.A.P. biedt benchmarkingdiensten aan voor andere normen en regelingen die GLOBALG.A.P. als referentiepunt willen gebruiken om hun gelijkenis aan te tonen.

Bezoek www.globalgap.org voor bijkomende informatie.


Contact:  
GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Almut Sievers at sievers@globalgap.org


Over Vegaplan


Vegaplan staat in voor voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de Belgische plantaardige producten en telt meer dan 17.000 gecertificeerde land- en tuinbouwers. De Vegaplan Standaard Primaire Productie bevat het geheel van de wettelijke eisen betreffende voedselveiligheid, alsook aanvullende eisen voor productveiligheid, traceerbaarheid en productkwaliteit waaraan de plantaardige voedselketen moet voldoen. De Standaard omvat ook eisen rond duurzaamheid en neemt de wettelijke vereisten rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) op.

Bezoek www.vegaplan.be voor bijkomende informatie.

Contact:  
Vegaplan vzw, Brigitta Wolf at brigitta.wolf@vegaplan.be

Nieuws archief