Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

CIPC-reinigingsprocedure

29.10.2020

Er heerst onduidelijkheid over het feit of je als landbouwer op de Vegaplan teeltfiche moet aanduiden dat de CIPC reinigingsprocedure van de opslagloodsen werd uitgevoerd. 

 

Na zorgvuldige afweging, heet Vegaplan beslist om de controle op de uitvoering van de CIPC reinigingsprocedure niet op te nemen in de Vegaplan Standaard. In het kader van de Vegaplan certificering wordt dan ook niet gevraagd om op de teeltfiche aan te duiden dat de CIPC reinigingsprocedure uitgevoerd werd. De focus voor Vegaplan ligt op de controle op eventueel gebruik van chloorprofam in de aardappelbewaring. Bij audits zal er ook nadrukkelijk op worden gelet dat er geen CIPC meer wordt toegepast en dat eventuele overschotten correct als NBGM zijn opgeslagen in het fytolokaal. 

 

Dit neemt echter niet weg dat Vegaplan het belang van het uitvoeren van de CIPC reinigingsprocedure ( https://belpotato.be/_library/_files/NL_richtlijnen.pdf ) benadrukt. De afnemers zullen een schriftelijke bevestiging van de reiniging opvragen. Wij raden de landbouwers dan ook aan de bewijsstukken van de reiniging, zoals checklist en foto's, zorgvuldig te bewaren en aan de afnemers voor te leggen indien hierom gevraagd wordt. 

Nieuws archief