Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Met de landbouwproductie?

Wat met de landbouwproductie?

Voor de landbouwsector zijn twee gidsen ontwikkeld door de vzw’s Vegaplan (voor de plantaardige productie) en Codiplan (voor de dierlijke productie), die deze gidsen ook beheren: de sectorgids ‘ Primaire productie ' (de « G-040 ») en de sectorgids voor de ‘ aannemers van land- en tuinbouwwerken (de G-033).

Voor de plantaardige productie zijn de door de afnemers gevraagde bijkomende eisen opgenomen in de ' Vegaplan Standaard 'Primaire Plantaardige Productie ', maar ook in andere lastenboeken zoals GLOBALG.A.P, Flandria, …. Er bestaat ook een ' Vegaplan Standaard voor aannemers van land- en tuinbouwwerken

Voor de dierlijke productie nemen de lastenboeken 'CodiplanPLUS' bijkomende eisen op voor runderen, varkens, en konijnen. Er bestaan ook andere lastenboeken: Belplume (pluimvee), IKM, Certus (varkens), Belbeef (vleesrunderen), …

Het is de afnemer die beslist welk lastenboek de landbouwer moet naleven om toegang te krijgen op de markt.