Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

De Zomer 2022 nieuwsbrief is beschikbaar!

28.07.2022

+lees verder

De Vegaplan certificatie : een onmisbare troef voor de plantaardige sector

23.06.2022

 

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van Vegaplan die op 14 juni plaatsvond, zijn wij verheugd u ons jaarverslag voor het jaar 2021 te kunnen voorstellen. 

 

Met 73% van het Belgisch landbouwareaal dat in 2021 werd gebruikt voor plantaardige productie en met meer dan 17.000 gecertificeerde landbouwers, is de Vegaplan-certificering een onmisbaar instrument voor de veilige en duurzame productie van primaire plantaardige producten. Ondanks de invloed van Covid werden in 2021 meer dan 6 000 audits uitgevoerd voor de Vegaplan Standaard voor de primaire plantaardige productie, 562 voor loonbedrijven en 188 voor siergewassen. 

 

« Vanuit het oogpunt van de industrie en meer bepaald de aardappelsector, zien we de ontwikkelingen binnen Vegaplan zeer positief tegemoet. Naast borging van de kwaliteit van onze grondstoffen, is een productieproces van teelt tot consument met een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen voor de volledige keten ontzettend belangrijk».

 

Steven De Cuyper, Voorzitter Vegaplan

 

 

 

Om beter aan de verwachtingen van de markt te voldoen, werden in de loop van 2021 een twaalftal technische werkgroepen georganiseerd om de aanzet te geven voor een grondige herziening van de Vegaplan Standaard wat de intense en constructieve interprofessionele samenwerking illustreert.. Deze oefening, waarbij eis per eis wordt bekeken, zal in 2022 worden voltooid, zodat in 2023 een vernieuwde en geactualiseerde Vegaplan Standaard in voege kan treden.

 

 

Getuigenis van Leander Hex, Consulent Boerenbond, lid technische werkgroep Vegaplan: “De Vegaplan Standaard is het resultaat van doorgedreven overleg tussen de landbouworganisaties , de afnemers en de overheid. Hierdoor heeft het een belangrijke waarde als markttoegang en toont de landbouwer aan dat hij conform de regels produceert.”

 

 

 

Naast onze landbouwers zijn in 2021 ook meer dan 1.200 loonwerkers Vegaplan gecertificeerd, een stijging met 2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Onze gecertificeerde loonwerkers kunnen alle land- en tuinbouwactiviteiten uitvoeren en zijn in heel België gevestigd.

 

Johan Van Bosch, Secretaris-generaal van Landbouw-service, lid van de raad van bestuur van Vegaplan : « Met de ondertekening van de uitwisselbaarheid tussen de Vegaplan Standaard loonwerk en de VKL-norm, bieden we administratieve verlichting en rechtszekerheid aan de Belgische en Nederlandse bedrijven die grensoverschrijdend werken. »

 

 

 

 

 

Meer dan 250 siertelers zijn gecertificeerd voor de Vegaplan Standaard NET in 2021, waarvan 24 ook handelaars zijn.

 

Getuigenis van Miet Poppe, secretaris van AVBS, lid van de Technische Werkgroep Vegaplan: « Meer en meer siertelers engageren zich om zich te laten certificeren en zo op een vlotte manier te voldoen aan de verwachtingen van de overheid. Tegelijk is het een hefboom om te laten zien dat ze verantwoord bezig zijn. Het Vegaplan Standaard NET certificaat is bovendien de ideale opstap voor duurzaamheidscertificaten zoals MPS en GLOBBALG.A.P»

 

 

 

 

 

 

Wij nodigen u uit om ons jaarverslag te lezen om meer te weten te komen over het belang van Vegaplan-certificering voor de landbouwsector en om een overzicht te krijgen van onze belangrijkste verwezenlijkingen en successen in 2021 en onze vooruitzichten voor 2022.


 

Wij wensen u veel leesplezier ! 

+lees verder

Vegaplan zoekt een junior adviseur!

17.06.2022

 

Heb jij passie voor de landbouwsector en de plantaardige productie in het bijzonder? Ben je gedreven om bij te dragen aan een duurzame agro-voedingsketen? Dan ben jij de collega die wij zoeken!

 

VEGAPLAN vzw, gevestigd te Brussel, beheert het gelijknamig kwaliteitsborgingssystem voor de primaire plantaardige sector. Met meer dan 17.000 gecertificeerde land- en tuinbouwers staat Vegaplan in voor voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de Belgische plantaardige producten. Naast de ontwikkeling en het beheer van de lastenboeken, beheren wij de databank waarin alle deelnemers en hun certificatiestatus worden bijgehouden. Tevens houden wij toezicht op de controles, organiseren we opleidingen, informeren we de stakeholders en communiceren we via nieuwsbrieven en landbouwpers. Het Vegaplan team werkt nauw samen met zijn ledenorganisaties zijnde de federaties van de afnemers (verwerking van en handel in plantaardige grondstoffen & producten) enerzijds en vertegenwoordigers van de landbouworganisaties (Agrofront) anderzijds.

 

Momenteel zijn wij op zoek naar een (m/v)

 

JUNIOR ADVISEUR

 

Je functie

 

Als junior adviseur ben je mee verantwoordelijk voor het beheer van de Sectorgidsen voor Autocontrole (voor de plantaardige productie, de loonwerkers en de sierteelt) en van de overeenkomstige Vegaplan Standaarden. Samen met de stakeholders van de plantaardige keten stem je de voorwaarden af voor kwaliteit en duurzaamheid in de primaire plantaardige productie. Boeiende thema’s zoals voedselveiligheid en traceerbaarheid, maar ook geïntegreerde teeltechniek, biodiversiteit, duurzaam boden- en waterbeheer komen aan bod. Daarenboven sta je mee in voor de communicatie (o.a. website, infovergaderingen), en je krijgt de kans nieuwe projecten rond digitalisatie en data-sharing te coördineren. Je onderhoudt contacten met overheidsinstanties, beroepsfederaties, bedrijven uit de schakel handel en verwerking, certificeringsinstellingen, andere beheerders van lastenboeken, en landbouwers en loonwerkers. Tevens organiseer en neem je deel aan diverse werkgroepen, seminaries, opleidingen en informatievergaderingen.
 

Jouw profiel

 

Je beschikt over een diploma in een wetenschappelijke richting (agro- of voedingstechnologie, industrieel ingenieur landbouw, bio-ingenieur, biochemie, biologie,…) of gelijkwaardig door ervaring. Belangrijk is dat je een goed zicht hebt op de diverse aspecten die een rol spelen op het niveau van de landbouwexploitatie zelf en op de plantaardige productie in het bijzonder. Affiniteit met software ontwikkeling is een plus. Je werkt op een autonome manier maar toont eveneens een goede teamgeest en ondernemingszin. Een positieve contactvaardigheid, maturiteit en een analytische geest kenmerken je profiel. Je komt in een nationale omgeving terecht en bent dus vlot tweetalig Nederlands-Frans. Kennis van Engels is een plus.
 

Ons aanbod

 

Er wacht jou een veelzijdige en boeiende uitdaging, met veel ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. In deze gevarieerde functie krijg je de kans om jezelf te ontplooien in een klein team waar en een waardevolle bijdrage te leveren aan de landbouwsector en meer specifiek de plantaardige productie. Een no-nonsense cultuur met aandacht voor collegialiteit en een aangename werksfeer, samen met de collega’s van Codiplan en Belbeef, met wie we het kantoor en de databank delen. Tevens wordt er een aantrekkelijk salarispakket met diverse extralegale voordelen aangeboden.

Interesse? Ben jij de Adviseur waar wij op zoek naar zijn? Overtuig ons en stuur ons je motivatiebrief en volledige Curriculum Vitae. Of hebt u nog vragen? Bel dan naar Brigitta Wolf op +32 471 857 283. Solliciteer via het email-adres vacature@vegaplan.be. Wij behandelen elke kandidatuur met discretie.
 

+lees verder

De Lente 2022 nieuwsbrief is beschikbaar!

18.05.2022

+lees verder

De Winter nieuwsbrief is beschikbaar!

24.02.2022

+lees verder

De herfst nieuwsbrief is beschikbaar!

17.11.2021

+lees verder

De zomer 2021 nieuwsbrief is beschikbaar!

09.08.2021

+lees verder

Persbericht: Vegaplan heeft een nieuwe voorzitter en publiceert zijn jaarverslag 2020

08.07.2021

Vegaplan heeft een nieuwe voorzitter

 


De raad van bestuur van Vegaplan heeft tijdens zijn algemene vergadering van 15 juni 2021 de heer Steven De Cuyper verkozen tot voorzitter van de vereniging.

Steven De Cuyper is Agro-Directeur bij Agristo nv, een Belgische onderneming en belangrijke wereldspeler in de ontwikkeling en productie van diepgevroren aardappelproducten. Als voorzitter van Vegaplan volgt hij de heer Mathieu Vrancken op, lid van het hoofdbestuur en voorzitter van de Sectorvakgroep Akkerbouw bij de Boerenbond. De heer Vrancken zal de rol van ondervoorzitter op zich nemen.

De voorzitter en de ondervoorzitter van Vegaplan worden beurtelings gekozen uit de vertegenwoordigers van de sectoren "primaire productie" en "handel en verwerking".

Steven De Cuyper stelt:  «Agristo doet sinds vele jaren beroep op Vegaplan gecertificeerde grondstoffen. Kwaliteitsborging is voor ons essentieel! Vandaar dat wij graag onze bijdrage willen leveren op het niveau van het kwaliteitsbeleid. De sterkte van Vegaplan zit hem in het feit dat het ingebed is in de regionale structuren van België, er nauwe samenwerking is met de overheden en alle betrokken partijen meewerken. Voor ons als exportland zijn de recent bereikte benchmark met GlobalG.A.P. evenals de erkenning van de nieuwe module VegaplanFR door Frankrijk, belangrijke mijlpalen. Ze bieden zekerheid in onze internationale handelsactiviteiten.»


Vegaplan jaarverslag 2020


Het feit dat 60% van de Belgische landbouwbedrijven gecertificeerd zijn, toont het belang aan van de Vegaplan Standaard, die zowel een garantie als een aankoopvoorwaarde is voor afnemers van plantaardige producten. In termen van landbouwareaal loopt dit cijfer op tot 67% van de landbouwgrond die voor plantaardige productie wordt gebruikt. Dit cijfer werd berekend door het vergelijken van de opgegeven oppervlaktes die tijdens de audit door de OCI’s worden verzameld met het cijfer van de FOD (2019) uit de areaalaangiften. Meer details zijn te vinden in het Vegaplan-jaarverslag 2020 .

In 2020 werden meer dan 5.700 audits uitgevoerd voor de Vegaplan Standaard voor de primaire plantaardige productie, waaronder 519 onaangekondigde audits. Deze audits zijn uitgevoerd door 78 in Vegaplan erkende auditoren van 11 OCI. De meest voorkomende non-conformiteiten die tijdens de audits werden vastgesteld, zijn ook te vinden in ons jaarverslag.

Voor de Vegaplan Standaard voor de loonwerkers zijn er in 2020 meer dan 500 audits uitgevoerd door 25 erkende auditors via 8 OCI. Ten slotte heeft de in 2019 gelanceerde Vegaplan Standaard voor de Niet Eetbare Tuinbouwproducten een aanzienlijke toename gekend, met 93 siertelers gecertificeerd in 2020.

Wat de ontwikkeling van de standaarden betreft, werd het afgelopen jaar gekenmerkt door de lancering van versie 4.0 van de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie en versie 2.0 van de Vegaplan Standaard voor de Loonwerkers. Wij nodigen u uit kennis te nemen van de belangrijkste wijzigingen in ons jaarverslag.

Nieuwe functies bij de elektronische teeltfiches

Voor het teeltseizoen 2020 is dit systeem voorzien van interessante nieuwe functies:

  • De percelen die in de verzamelaanvraag werden ingevoerd, kunnen nu gemakkelijk in het Vegaplan-teeltfiche worden geïmporteerd, wat veel tijd bespaart. De uitwisseling van perceelgegevens vond plaats in samenwerking met de Vlaamse en Waalse autoriteiten.
  • Bovendien kan de teler nu zijn eigen percelen op het scherm tekenen, wat een exacte geografische identificatie van de gebruikte grond mogelijk maakt. In combinatie met het eenvoudig delen met afnemers, biedt de Vegaplan teeltfiche een praktisch instrument voor gewasregistratie.


De elektronische teeltfiche kan door elke gecertificeerde landbouwer worden gebruikt via zijn persoonlijke login als producent. Klik hier om onze videoclip te bekijken.

In ons jaarverslag vindt u een overzicht van onze belangrijkste verwezenlijkingen en successen voor 2020, alsook onze vooruitzichten voor het jaar 2021.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen ervan!

+lees verder

Vegaplan en Codiplan zorgen voor kwaliteit in de primaire productie en toegang tot internationale markten

18.06.2021

Ter gelegenheid van de Algemene Vergaderingen van Codiplan en Vegaplan en de eerste fysieke bijeenkomst van de leden sinds begin van de pandemie, presenteerden Vegaplan en Codiplan op dinsdag 15 juni de laatste ontwikkelingen van hun kwaliteitsstandaarden.

Marie-Ghislaine Decoster-Paris, , voorzitter van Codiplan, geeft in haar welkomswoord aan verheugd te zijn dat wegens de gunstige evolutie van de Corona-cijfers, fysieke ontmoetingen weer mogelijk zijn, weliswaar met in acht name van de geldende regels.

Ze herinnert de aanwezigen aan de bestaansreden van Codiplan. Landbouwers maken deel uit van een keten, en staan zelfs aan de basis ervan. Weten welke regels moeten worden nageleefd, hoe, met welk doel, op wiens verzoek, is een van de eerste voordelen van certificering voor de landbouwers en de veehouders. De gepersonaliseerde checklijsten die kunnen worden gegenereerd via Codiplan en Vegaplan, zijn zeer nuttige hulpmiddelen. Uit de statistieken van het FAVV blijkt bovendien dat gecertificeerde landbouwers zich over het algemeen veel beter aan de regelgeving houden.

Daarnaast is het zich continu aanpassen aan veranderingen en wisselende omstandigheden, en het zoeken naar oplossingen een gegeven dat als een rode draad door de werking van Codiplan en Vegaplan loopt. Mevrouw Decoster illustreert dat aan de hand van 3 voorbeelden.

Eerste voorbeeld is de impact van Covid op de certificatie. Wegens de lock-down konden tijdelijk (maart tot mei) geen audits meer uitgevoerd worden. Door maandelijks de certificaten die zouden komen te vervallen, fictief met 1 maand te verlengen, werd vermeden dat de autocontrolestatus van de landbouwers zou opgeschort worden, waardoor de bonus op de jaarlijkse FAVV heffing zou verloren gegaan zijn.

Tweede voorbeeld is de samenwerking tussen Codiplan en Belpork, waarbij de lastenboeken CodiplanPLUS Varken en Certus werden samengevoegd tot een nieuw systeem, dat ondertussen omgedoopt werd tot het “BePork kwaliteitssysteem”. Het resultaat is een integraal kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op alle schakels van de varkenskolom, dat als basis kan dienen waarop andere kwaliteitssystemen kunnen verder bouwen.

Laatste voorbeeld betreft het dierenwelzijn. Sinds de regionalisering van de bevoegdheid voor dierenwelzijn, was Codiplan verplicht de wettelijke dierenwelzijnsnormen uit de sectorgids te schrappen. Er werd daarom beslist om een nieuw lastenboek samen te stellen, dat enkel de wettelijke dierenwelzijnsnormen zou bevatten. Ondertussen werd dit lastenboek de “Codiplan Animal Welfare” (of kortweg CAW) gedoopt, en werden de hoofdstukken rund, varken en vleeskalveren goedgekeurd door de bevoegde diensten voor dierenwelzijn van de gewesten. Pluimvee en kleine herkauwers zullen dit jaar volgen. Dankzij deze CAW bestaat er een naslagwerk voor de veehouders, waarin alle wettelijke dierenwelzijnsnormen - én de interpretatie ervan de bevoegde diensten - zijn opgenomen, en waartegen men zich zal kunnen laten certificeren. Voor velen is het immers al lang niet meer duidelijk wat nu wettelijke en wat bovenwettelijk is. Met onze CAW wordt deze dualiteit uit de wereld geholpen. "

De pas verkozen nieuwe voorzitter van Vegaplan Steven DE CUYPER, directeur agro bij Agristo nv, benadrukte het belang van Vegaplan voor industrie en handel. “Voor ons als exportland moet Vegaplan voldoende bekend en vertrouwd zijn in het buitenland en bij internationale klanten. Dit is dankzij diverse uitwisselbaarheidsakkoorden en benchmarking met buitenlandse systemen goed gelukt. Omwille van continu evoluerende maatschappelijke verwachtingen en klanten die zich wensen te differentiëren, blijft dit echter een voortdurende oefening.” Een recente uitdaging is de Franse ‘EGalim’ wet voor evenwichtige handelsbetrekkingen in de landbouwsector en gezonde en duurzame voeding. Deze wet bepaalt dat vanaf volgend jaar de samenstelling van maaltijden in collectieve catering voor 50 % van duurzame oorsprong moet zijn. Vermits Frankrijk een belangrijke afzetmarkt is voor industriegroenten en aardappelen, had dit uiteraard een groot effect op Belgische producenten. Met de nieuwe module VegaplanFR zijn wij er gelukkig snel in geslaagd om een oplossing te vinden voor deze exportmarkt. Deze nieuwe module ging op 15 juni officieel van start.

De voorzitter situeerde de Vegaplan Standaard ook binnen het kader van duurzame ontwikkeling en schetste het maatschappelijk belang van de kwaliteitsstandaard. “In 2014 werd de Vegaplan Standaard, toen nog IKKB Standaard, uitgebreid met het luik Geïntegreerde gewasbescherming (of IPM). Vermits IPM in de Green Deal benoemd wordt als één van de instrumenten om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 te reduceren, biedt de Vegaplan Standaard nu reeds een bruikbare tool aan de Belgische landbouw om dit te realiseren. Ruimer gezien leveren de landbouwers die volgens de Vegaplan Standaard gecertificeerd werden, een belangrijke bijdrage aan de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties bijdraagt. Van de 17 doelstellingen worden er 8 afgedekt met de niveau 1 en 2 eisen. Wanneer ook de niveau 3 eisen in rekening worden gebracht, stijgt het aantal naar 12 doelstellingen. Uiteraard zijn niet alle SDG’s relevant in de context van de primaire plantaardige productie, maar de studie geeft ons een aanwijzing waar er potentieel is voor verdere ontwikkeling en waar bijkomende bijdrages aan duurzame ontwikkeling kunnen worden voorzien.

In het slotwoord benadrukte Mr Jean-Pierre Servotte van het kabinet van minister van landbouw David Clarinval het belang van de autocontrole met de door het FAVV gevalideerde sectorgidsen, en de hieraan gekoppelde private lastenboeken. Deze inspanningen en certificatie scheppen vertrouwen en geloofwaardigheid op de internationale markten.

De gezamenlijk ondernomen actie rond VegaplanFR om de Franse markt te vrijwaren is hiervan een mooi voorbeeld. Het belang van nauwe samenwerking – politiek, landbouwers en belangenorganisaties samen – werd hiermee aangetoond.

De Belgische context, met zijn verschillende niveaus van wetgeving - regionaal, federaal en Europees - vergemakkelijkt echter niet altijd de verdediging van onze Belgische producten op de internationale markt. De regionalisering van bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld dierenwelzijn, vergt extra werk, niet alleen voor de certificering, maar kan ook leiden tot commerciële moeilijkheden, of zelfs tot een moeilijk begrip van de consument.

De voortdurend nieuwe verwachtingen van de consument en de maatschappij beïnvloeden de vereisten van de handel en distributie en vervolgens ook de kwaliteitssystemen. Uit de laatste 20 jaar is gebleken dat bovenwettelijke eisen die initieel ingevoerd worden door de distributieketen, in de loop van enkele jaren hun weg vinden naar de wetgeving. Een drijfveer hiervoor is het feit dat deze eisen na verloop van tijd nageleefd worden door een belangrijk deel van de operatoren; ze maken deel uit van een gemeenschappelijke basis. Er moet echter over worden gewaakt dat dit niet leidt tot een opbod van verstrengingen. Het is belangrijk te onthouden dat niet iedere consument zich immers steeds de duurdere producten met labels kan permitteren. De primaire rol van de landbouw moet een duurzame, betaalbare voedselproductie voor iedereen blijven.
 

Contact:  

Vegaplan vzw, Brigitta Wolf at brigitta.wolf@vegaplan.be

Codiplan vzw Tom De Winter at tom.de.winter@codiplan.be

+lees verder

De Lente 2021 nieuwsbrief is beschikbaar!

27.05.2021

+lees verder

Pagina's