Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Vegaplan Standaard Niet-eetbare Tuinbouwteelten

De sector niet eetbare tuinbouwproducten is onderworpen aan meerdere regelgevingen, waarvan een reeks eisen opgenomen zijn in deze "Vegaplan Standaard voor niet eetbare tuinbouwteelten". Deze komt dus naast de Vegaplan Standaard voor de primaire plantaardige productie en de Vegaplan Standaard voor de loonwerkers van land- en tuinbouwwerken

In deze Vegaplan Standaard worden volgende regelgevingen opgenomen:

  • De eisen uit de Sectorgids G-040 voor de primaire plantaardige productie, module D: niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV)
  • De eisen uit de Sectorgids G-043 voor de handel in niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV)
  • De eisen uit de IPM checklijst (Integrated Pest Management) voor de tuinbouwproductie (eisen onder de bevoegdheid van de Gewesten)
  • De kwaliteitseisen betreffende het vermeerderingsmateriaal (eisen onder de bevoegdheid van de Gewesten)

Via de certificatie door een onafhankelijk organisme (OCI) kunnen de operatoren uit deze sector aantonen dat zij aan al deze eisen voldoen. Zoals voor de twee andere Vegaplan Standaarden is de controlefrequentie bepaald op 3 jaar. 

Documenten

Alle documenten betreffende de Vegaplan Standaard Niet Eetbare Tuinbouwteelten (lastenboeken, checklists, enz.) vindt u hier