Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

5 - Teelttechniek en Behandelingen

5.1 - Uitgangsmateriaal en vruchtafwisseling

Eisen 4.1.5 - Resultaten van de analyse van voor kiemgroenten bestemde zaden

Eis 4.1.16*.1a - NNI Vlaanderen

Eis 4.1.16*.1b -  NNI Wallonië

Eis 5.2.1 - Rotatie aardappelen

5.2 - Meststof

Eisen 4.2.2, 4.2.3 en 4.2.8:  Meststoffen: etiketten of begeleidingsdocumenten

5.3 - Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Eis 4.3.3 - Vooroogstcontrole

Eisen 4.3.4 en 6.3.1 - Registraties

5.4 - Dossiers IN/OUT

Eisen 6.2.1* en 6.2.2* - Dossiers IN/OUT  

Eis 6.2.3 - Etikettering voorverpakte producten

5.5 - Perceels/teeltfiche

Eis 6.3.11* - Perceels-teeltfiche

5.6 - Irrigatie en waterkwaliteit

Eisen 4.4.2, 4.4.3 en 4.4.4 -  Waterkwaliteit

5.7 - Nieuwe productievelden

Eisen 4.7.1* en 4.7.2* - Gevarenanalyse voor nieuwe percelen

5.9 - Onkruidzaden

Eis 4.10.5* - Melding van onkruid

5.10 - Beheersmaatregels voor mycotoxinen

Eis 5.7.1 - Maatregelen met betrekking tot het bestrijden van mycotoxinen