Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Inhoud en volledige handleiding

De volledige versie van het handleiding kan u hier downloaden

1. Introductie

Voorwoord

1.1 - Introductie

1.5 -  Hoe verloopt de certificatie?

2. Bedrijf en Gebouw

2.1 - Opslag gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

2.2 - Bewerkings-, opslag- en verkoopruimtes

2.3 - Afvalbeheer

3. Machines, apparatuur en gereedschappen

3.1 - Machines

3.2 - Kisten, containers, verpakkingsmateriaal

3.3 - Landbouwtransport

3.4 - Uitrusting

4. Directeur, Personeel en Derden

4.1- Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen

4.2 - Hygiëne

4.3 - Ongevallen

4.4 - Registraties - Erkenningen - Toelatingen

4.5 - Personeel beheer

4.6 - Registratie van de klachten

5.  Teelttechniek en behandelingen

5.1 - Uitgangsmateriaal en vruchtafwisseling

5.2 - Meststof

5.3 - Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

5.4 - Dossiers IN/OUT

5.5 - Perceels/Teeltfiche

5.6 - Irrigatie en waterkwaliteit

5.7 - Nieuwe productievelden

5.8 - Substraatanalyse

5.9 - Onkuidzaden

5.10 - Beheersmaatregels voor mycotoxine

6. Meldingsplicht

7. Bijlagen en nuttige links

Bijlage

Nuttige links