Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

2 - Bedrijf en Gebouw

2.1 - Opslag gewasbeschermingsmiddelen en biociden

2.2 - Bewerkings-, opslag- en verkoopruimtes

Eis 1.2.6 - Glasbreukprocedure en olie-lekkage procedure  

Eis 1.2.9 - Pictogrammen

Eis 1.2.29* - Schoonmaakplan

Eisen 1.2.28 en 1.2.46 -  Temperatuur in de opslagplaatsen   

Eisen 1.2.30* en 1.2.33* - Bedrijfssituatieschets en ligging van de lokazen

Eis 1.2.48* - Opslagfiche

Eis 1.2.54* - Verklaring op eer voorplastiek gebruikt bij opslag ruwvoeder

2.3 - Afvalbeheer

Eis 1.6.4* - Actieplan voor de reductie van niet-organisch afval