Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Qualität & Sicherheit

QS

Het QS-controlesysteem voor voedingsmiddelen bepaalt strikte, evoluerende criteria in alle schakels van de keten, van productie tot en met distributie. Het systeem is toepasbaar voor vlees, vleeswaren, fruit, groenten, aardappelen en akkerbouwgewassen.

Meer dan 130.000 bedrijven uit de sectoren diervoeding, land- en tuinbouw, slachthuizen, groothandel en retail zijn aangesloten.

Het samenwerkingsverband in de plantaardige sector

Dankzij het contract worden zowel de Vegaplan Standaard Plantaardige productie als de residubewakingssystemen van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de Vereniging voor Belgische aardappelhandel en –verwerking (Belgapom) gelijkwaardig beschouwd aan het QS-systeem op landbouwbedrijfsniveau. Op die manier moeten Belgische telers geen extra analyses doen op hun bedrijf om binnen het Duitse QS-systeem te kunnen leveren. De voorwaarden voor levering aan Duitsland zijn dus een geldig Vegaplan certificaat en staalname op het niveau van Belgapom/VBT.

Hierdoor is het gemakkelijker voor Belgische en Duitse telers om hun aardappelen, groenten en fruit te exporteren naar respectievelijk Duitsland en België.

Het samenwerkingsverband in de dierlijke sector

Het samenwerkingsverband in de dierlijke sector biedt de Belgische varkenshouders een interessante nieuwe afzetmarkt. De technische vergelijking van de lastenboeken, die in samenwerking met de Filière Porcine Wallonne vzw werd gerealiseerd, heeft een verregaande overeenstemming tussen de sectorgids voor de primaire dierlijke productie en het QS-lastenboek aangetoond. Dit illustreert het belang van de dierlijke sectorgids als basis in de vergelijking met een privaat lastenboek. Zo bestaat CodiplanPLUS voor 95% uit de dierlijke sectorgids, en voor 5% uit bijkomende voorwaarden.

CodiplanPLUS is van toepassing voor mestvarkens, zeugen en biggen en omvat het algemene en het varkensgedeelte van de dierlijke Sectorgids G-037, plus nog enkele controlepunten die via een bijkomende checklist gecontroleerd worden. Deze bijkomende checklist omvat in totaal 12 controlepunten waaronder ook het gebruik van pijnstillers bij biggencastratie.

Geïnteresseerde varkenshouders kunnen zich bij Codiplan vzw aanmelden voor deelname aan CodiplanPLUS. Via een audit zal nagegaan worden of aan de Autocontrolegids G-037 voor de dierlijke productie (algemeen gedeelte en specifiek gedeelte varkens) en de bijkomende checklist CodiplanPLUS voldaan is. Zo ja kunnen de dieren zonder bijkomende QS-audit van België naar QS-verwerkers gecommercialiseerd worden.

De nieuwe aanpak van Codiplan, het zogenaamde CodiplanPLUS, vult ook de sinds 2004 bestaande erkenning van Certus door QS aan, welke uitsluitend betrekking heeft op varkensvlees. In de nieuwe versie van het Certus lastenboek zullen de CodiplanPLUS punten opgenomen zijn en ook als voorwaarde gesteld worden aan zeugenbedrijven die biggen leveren aan Certus-mestbedrijven.