Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Laatste nieuws

Vacature Vegaplan: adviseur Digitalisatie & Communicatie

22.01.2021

VEGAPLAN vzw, gevestigd te Brussel, heeft als opdracht het beheer van het gelijknamig kwaliteitsborgingssystem voor de primaire plantaardige sector. Vegaplan telt meer dan 17.000 gecertificeerde land- en tuinbouwers en staat in voor voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de Belgische plantaardige producten. Naast de ontwikkeling en het beheer van de lastenboeken, beheren wij de databank waarin alle deelnemers en hun certificatiestatus ingevoerd zijn. Tevens houden wij toezicht op de controles, organiseren opleidingen en zorgen voor informatie en communicatie aan alle geïnteresseerden. Het Vegaplan team werkt nauw samen met de ledenorganisaties zijnde de federaties van de afnemers (verwerking van en handel in plantaardige grondstoffen & producten) enerzijds en vertegenwoordigers van de land-& tuinbouwers anderzijds.

Momenteel zijn wij op zoek naar een (m/v)

 

ADVISEUR DIGITALISATIE & COMMUNICATIE

 

Je functie

 

De digitalisatie in de agro-voedingssector is in volle gang en heeft ook zijn weerslag op kwaliteitsborgingssystemen zoals VEGAPLAN. Als adviseur werk je mee aan de digitale transitie. Je beheert het teeltregistratiesysteem van Vegaplan en coördineert diverse projecten rond data-sharing. Hiervoor breng je de noden van de land- en tuinbouwer en hun afnemers in de keten in kaart en vertaal je deze tot een concreet actieplan voor onze software ontwikkelaar. Ook de uitwisseling van gegevens vanuit het systeem met externe partners worden door jou gecoördineerd. Als expert sta je mee in voor de communicatie naar de stakeholders (o. a. website, nieuwsbrieven, publicaties, seminaries), organiseert informatievergaderingen en ontwikkelt opleidingstools voor gebruikers en andere partijen in de keten. Je onderhoudt contacten met overheidsinstanties, beroepsfederaties, bedrijven uit de schakel handel en verwerking, certificeringsinstellingen, andere beheerders van lastenboeken, en landbouwers en loonwerkers.

 

Jouw profiel

 

  • Diploma in een wetenschappelijke richting (agro- of voedingstechnologie, industrieel ingenieur landbouw, bio-ingenieur, biochemie, biologie,...) of gelijkwaardig door ervaring.
  • Je hebt affiniteit met het vertalen van concrete problemen naar de taal van software ontwikkelaars.
  • Ervaring en expertise in communicatie. Je hebt sterke redactionele- en communicatieve vaardigheden.
  • Je komt in een nationale omgeving terecht en bent dus liefst vlot tweetalig Nederlands-Frans. Kennis van het Engels is een pluspunt.
  • Je werkt op een autonome manier maar toont eveneens een goede teamgeest en ondernemingszin. Een positieve contactvaardigheid, maturiteit en een analytische geest kenmerken je profiel.
  • Enkele jaren functierelevante ervaring is een pluspunt om de vertaalslag te kunnen maken van het beleid naar de praktijk.

 

Ons aanbod

 

In deze gevarieerde functie krijg je de kans om jezelf te ontplooien in een klein team waar jouw bijdrage nog het verschil kan maken. Een no-nonsense cultuur met aandacht voor collegialiteit en een aangename werksfeer, samen met de collega’s van Codiplan en Belbeef, met wie we het kantoor en de databank delen. Een opportuniteit om een waardevolle bijdrage te leveren aan de landbouwsector en meer specifiek de plantaardige productie. Tevens wordt er een aantrekkelijk salarispakket met diverse extralegale voordelen aangeboden.

 

Interesse?

 

Ben jij de Adviseur waar wij op zoek naar zijn? Overtuig ons en stuur ons je motivatiebrief en volledige Curriculum Vitae. Of hebt u nog vragen? Bel dan naar Brigitta Wolf op +32 471 857 283. Solliciteer via het email-adres vacature@vegaplan.be. Wij behandelen elke kandidatuur met discretie.

 

 

 

lees verder

CodiplanPLUS Varkens gaat op in het ééngemaakt kwaliteitssysteem BePork

14.12.2020

BePork, de basis voor markttoegang

Het BePork-kwaliteitslabel bouwt verder op de wetgeving: de autocontrole (G040C) en de wettelijke bepalingen rond dierenwelzijn, vervat in het Codiplan Animal Welfare lastenboek (zie verder voor meer uitleg). Daar legt BePork bijkomende bovenwettelijke eisen bovenop rond duurzaamheid, dierenwelzijn en diergezondheid.

BePork vormt de uniforme basis doorheen de volledige varkenskolom waarop andere initiatieven verder kunnen bouwen. Dat zorgt voor transparantie en duidelijkheid in de markt.

Het BePork-kwaliteitslabel is gelijkwaardig aan het Duitse kwaliteitssysteem QS. Dat betekent concreet dat de export naar Duitsland via dit lastenboek gegarandeerd blijft, zonder bijkomende eisen.

BePork gaat van start vanaf januari 2021.

Welke gevolgen heeft de oprichting van BePork voor de CodiplanPLUS deelnemers ?

Met de opstart van BePork zal het CodiplanPLUS lastenboek en zijn certificaten uitdoven. Indien u in het nieuwe BePork systeem wenst te stappen, zal de eerstvolgende audit volgens het BePork lastenboek uitgevoerd worden, dat zal resulteren in een BePork certificaat. De einddatum van dit certificaat zal net zoals bij CodiplanPLUS gelijk zijn aan de einddatum van uw G040 autocontrole certificaat.

Om deze overstap te maken dient het online aansluitingsformulier dat u terugvindt op de Belpork website ingevuld te worden.

Wanneer wordt de initiële BePork audit uitgevoerd?

Indien het huidig CodiplanPLUS certificaat vervalt in 2021 of 2022, zal respectievelijk in 2021 of 2022 een initiële audit uitgevoerd worden volgens het nieuwe BePork lastenboek, in combinatie met de G040C en de Codiplan Animal Welfare. Dit zal resulteren in een BePork, een G040C en een Codiplan Animal Welfare certificaat, met een looptijd van 3 jaar.  

Indien het huidig CodiplanPLUS certificaat vervalt in 2023 of 2024, zal in 2021 of 2022 een initiële audit uitgevoerd worden volgens het nieuwe BePork lastenboek, in combinatie met de Codiplan Animal Welfare, maar zonder de G040C.Dit zal resulteren in een BePork certificaat, met een einddatum gelijk aan het lopende G040C certificaat, dus in 2023 of 2024.

Wat zijn de exacte voorwaarden van het BePork kwaliteitssysteem?

U kan op de website van Belpork vzw het BePork lastenboek voor varkenshouders downloaden. U zal zien dat dit gelijkaardig is aan het CodiplanPLUS lastenboek, met een paar bijkomende accenten wat betreft bioveiligheid, en een alternatief systeem voor Salmonella opvolging. Er is ook een zogenaamde duurzaamheidsmonitor aan gekoppeld, zodat in kaart kan gebracht worden welke inspanningen de varkenshouders nu al leveren om de duurzaamheid van de sector te verhogen.

Wat indien men niet wenst in te stappen in het nieuwe BePork kwaliteitssysteem?

Indien het CodiplanPLUS certificaat vervalt in de loop van 2021, kunnen nog tot de einddatum van dit certificaat varkens geleverd worden aan QS gecertificeerde slachthuizen, maar er is geen verlenging volgens het CodiplanPLUS lastenboek meer mogelijk.

Indien het CodiplanPLUS vervalt in 2022 of later, zal het certificaat definitief stopgezet worden op 31/12/2021.

Om de uitwisselbaarheid met QS gedurende 2021 te kunnen blijven garanderen, zullen op de bedrijven waar varkens afgemest worden en die zouden beslissen de overstap naar BePork niet te maken, de 12 bloedstalen die genomen worden in het kader van het Aujeszky onderzoek, bijkomende geanalyseerd worden op Salmonella. De kosten voor deze Salmonella analyses zijn net zoals voorheen ten laste van de betrokken varkenshouder.

Wat is het Codiplan Animal Welfare lastenboek?

Dit lastenboek verzamelt de wettelijke normen wat betreft dierenwelzijn. Dit maakte tot eind 2019 deel uit van de sectorgids voor de autocontrole voor de primaire dierlijke productie (G040C). Aangezien ondertussen de bevoegdheid voor dierenwelzijn overgeheveld werd van de Federale niveau naar de Gewesten, heeft Codiplan deze wettelijke dierenwelzijnsnormen verwijderd uit de laatste versie van de G040C, en overgebracht naar dit nieuw lastenboek. Dit lastenboek werd ook voorgelegd aan en goedgekeurd door de bevoegde Waalse en Vlaamse dienst voor dierenwelzijn. U kan het hoofdstuk varkens vinden op deze website, op de pagina met de documenten betreffende de dierlijke productie . De  inhoud hiervan is quasi onveranderd van wat in de vorige versie van de G040C stond.

Meer info

Voor alle info aangaande het nieuwe BePork lastenboek, verwijzen we u graag naar de website www.belpork.be/nl/bepork , of naar de helpdesk van de collega’s van Belpork, te bereiken via info@belpork.be of op het nummer 02 552 81 44.

Heeft u specifieke vragen betreffende het CodiplanPLUS uitdoofscenario of over Codiplan Animal Welfare, kan u terecht bij het secretariaat van Codiplan via info@codiplan.be.

lees verder