Kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en duurzaamheid. Daar zorgen we voor!

Kostprijs

De totale kostprijs voor het controlebezoek (audit) en certificering is verschillend van bedrijf tot bedrijf, en afhankelijk van het aantal te certificeren lastenboeken en sectorgidsen, en het aantal en de soorten activiteiten die op het bedrijf uitgevoerd worden. De kost is samengesteld uit enerzijds de auditkosten voor het controlebezoek, de verwerking en de afhandeling van het dossier door de controle-instelling (OCI), en anderzijds de Vegaplan- en Codiplanbijdrage

Auditkosten

Hiervoor verwijzen we naar onze offetetool , die je in staat stelt om een gepersonaliseerde offerte te ontvangen, op maat van uw bedrijfsactiviteiten en gewenste certificaten. 

Vegaplan- en Codiplanbijdrage

Als landbouwer betaal je een Vegaplanbijdrage van €66 (excl. BTW) per certificatiecyclus van 3 jaar voor het gebruik van de Vegaplan Standaard en/of de sectorgids voor de plantaardige productie, en een Codiplanbijdrage van €66 (excl. BTW) per certificatiecyclus van 3 jaar voor het gebruik van de sectorigids voor de dierlijke productie. 

Als je je zowel voor de plantaardige als de dierlijke productie wil laten certiferen, is er een combi-korting van toepassing van €12 (excl. BTW) op zowel de Vegaplan- als de Codiplanbijdrage. Voor beide samen wordt dat dan 2x€54 (ipv €66) = €108 (excl. BTW) voor een periode van 3 jaar. De bijdrage wordt 3-jaarlijks gefactureerd door de certificeringsinstelling (OCI) aan de landbouwer. 

Vegaplanbijdrage voor loonwerkers

Loonwerkers die zich wensen te laten certificeren voor de Vegaplan Standaard voor de Aannemers van Land-en Tuinbouwwerken en/of de Sectorgids Loonwerk (G-033), betalen een Vegaplanbijdrage voor loonwerk die verschillend is voor leden en niet-leden van Landbouwservice. 

  • Indien lid van Landbouw-Service: €150,00 (excl. BTW) per certificatiecyclus van 3 jaar
  • Indien geen lid van Landbouw-Service: €225,00 (excl. BTW) per certificatiecyclus van 3 jaar

Vegaplanbijdrage voor sierteelt producenten en groothandelaars

Producenten van sierteelt en groothandelaars* die zich wensen te laten certificeren voor de Vegaplan Standaard voor Niet-Eetbare Tuinbouwproducten (NET) en/of module D van de sectorgids voor primaire productie (G-040) en/of de Sectorgids voor de groothandel in Niet-Eetbare Tuinbouwproducten (G-043) betalen €66 (excl. BTW) per certificatiecyclus van 3 jaar. 

In geval dat zowel de Vegaplan Standaard NET als de Vegaplan Standaard voor Primaire Plantaardige Productie (PPP) gecertificeerd wordt is er een combi-korting van toepassing van €12 (excl. BTW) op zowel de Vegaplan NET als de Vegaplan PPP. Voor beide samen wordt dat dan 2x€54 (ipv €66) = €108 (excl. BTW) voor een periode van 3 jaar. 

*Voor groothandelaars die niet lid zijn van NAVEX is er een verhoging van €24 voorzien, dus €90 (excl. BTW) voor een periode van 3 jaar, oftewel €132 (excl. BTW) indien ook de Vegaplan Standaard PPP gebruikt wordt.